Albergs


Colònies i Albergs Terrassa

Amb les colònies fem sortir els infants i joves del seu entorn quotidià, l’entorn urbà, i traslladem la funció educadora al medi natural amb activitats lúdiques que fomentin el coneixement, el gaudiment i el respecte del medi ambient. Hi ha unes línies comunes d’actuació pel conjunt dels grups, que parteixen de la proposta educativa anual de l’entitat i uns criteris metodològics pels diferents grups d’edat.

 

Cada grup d’edat te uns objectius educatius específics i es treballa l’àrea d’habilitats i hàbits, l’àrea dels coneixements i les capacitats intel·lectuals i l’àrea afectiva, de les actituds i els valors.

  • Les colònies són un espai privilegiat per a la convivència i la relació amb altres infants i joves.
  • La duració de les colònies pot variar des d’un dia fins a 15 dies.
  • La programació de les activitats es fa de manera diària, combinant activitats lúdiques i educatives en els diferents moments del dia, treballant tot el que té a veure amb els hàbits de les tasques quotidianes i la cura i l’organització personal.
  • Així mateix es posa l’accent a la participació dels infants i joves en l’organització de les colònies i el seu funcionament, sota la responsabilitat dels professionals de l’equip de monitors/es.
  • El màxim responsable del bon funcionament de les colònies és un Director/a de lleure, amb la titulació corresponent.
  • Es posa una especial atenció pel que fa a la prevenció de riscos i l’actuació en cas d’accidents o malalties, amb protocols d’actuació homologats.