Casalets Setembre 2019


Del 12 al 30 de setembre de 2019 (per la tarda)


Escola El Vapor

Inscripció del 25 juny al 5 setembre

Escola Font de l'Orpina

Inscripció del 25 juny al 5 setembre

Escola Pau Casals

Inscripció del 25 juny al 5 setembre

Escola Ramón y Cajal

Inscripció del 25 juny al 5 setembreEscola Rosella

Inscripció del 25 juny al 5 setembre

Escola Roser Capdevila

Inscripció del 25 juny al 5 setembre

Escola Sala i Badrinas

Inscripció del 25 juny al 5 setembre