CasalsCasals a Terrassa

Els casals els infants gaudiran d’activitats lúdiques amb uns objectius eminentment pedagògics.

Aquests objectius els treballem a partir de les activitats, amb el tracte amb els companys/es i amb les monitors/es, treballant la cohesió de la colla i la implicació en les activitats.

 

El casal es desenvolupa a partir d’un projecte pedagògic on es recullen els seus objectius, la programació i la seva organització. A la seva finalització es realitza una memòria de les activitats i una avaluació personalitzada per a cada infant participant.

 

Generalment es desenvolupa al Centre Educatiu, amb un horari similar al del curs escolar, però adaptat a les necessitats de les famílies.

  • Les activitats del casal estan desenvolupades a partir del centre d’interès, i estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants del casal amb uns objectius de treball específics per a cada grup.
  • La Programació i el centre d’interès es determinen tenint en compte el calendari de les vacances, adaptant-lo a les festes tradicionals del període. S’inclou i es treballa els horaris de l’esmorzar i el dinar, tenint cura de la dieta, amb un servei de càtering professional i amb una especial atenció a l’educació per a una dieta saludable.
  • El màxim responsable del bon funcionament del casal és un Director/a de lleure, amb la titulació corresponent. Juntament amb la coordinació de l’equip de monitors/es és el responsable de la relació amb les famílies usuàries del Casal, recollint i donant resposta als seus dubtes i suggeriments.