INSTITUT MONT PERDUT
  • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
  • Els   alumnes poden inscriure’s a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar.
  • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs

 Pagament:

  • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
  • En cas de baixa una vegada començat el mes, es cobrarà la totalitat de la quota.
  • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’alumne a l’activitat.
  • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
  • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de liquidar les despeses per tornar-lo a girar.