INS La Romànica
Inscripció: del 13 de juny al 16 de setembre de 2019.

Inscripcions presencials: 18 i 19 de setembre de 17:30h a 18.30h a la sala d’AMPA.

 

Portes obertes d’activitats: Robòtica, batucada i ball els dies 18 i 19 de setembre de 17:30h a 18:30h.


Programació 19/20


DILLUNS


Reforç Escolar

16:30h-17:30h

1r i 2n ESO

Reforç Escolar

17:30h-18:30h

3r i 4t ESO

Batucada

15:30h-16:45h

ESO i Batxillerat


DIMARTS


Futbol Sala

16:30h-17:30h

ESO i Batxillerat

Voleibol

17:30h-18:30h

ESO i Batxillerat


DIMECRES


Reforç Escolar

16:30h-17:30h

1r i 2n ESO

Reforç Escolar

17:30h-18:30h

3r i 4t ESO


DIJOUS


Futbol Sala

16:30h-17:30h

ESO i Batxillerat

Voleibol

17:30h-18:30h

ESO i Batxillerat


DIVENDRES


Robòtica

16h-17h

ESO i Batxillerat

Hip-Hop

16h-17h

ESO i Batxillerat


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars des del vessant educatiu. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 • Hip-Hop: Una activitat que barreja activitat esportiva, amb música i expressió corporal,  treballant el propi cos, amb els altres cossos, amb l’espai, la música, la imaginació, etc... mitjançant el moviment i les coreografies. És un exercici saludable i complet, ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i l’habilitat.
 • Batucada: Activitat musical que uneix habilitats d’expressió corporal amb ritmes i sons, la diversió està garantizada.

REFORÇ ESCOLAR

És una activitat pensada en ajudar als/les joves a assolir amb èxit les matèries que tinguin més dificultats. Les activitats seran impartides per especialistes i amb la titulació adequada, i és duran a terme en coordinació amb l’equip docent del centre per tal d’adaptar-les al màxim a les necessitats del/la jove. El reforç té una subvenció per a les famílies sòcies.

 

Màxim 8 alumnes per grup.


ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels i les joves.

 

 

 • Futbol Sala i Voleibol*: Els objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Futbol i poder formar uns equips mixtos  d’entrenament en l’Institut. Poder treballar la coeducació des de la pràctica de l’esport com a mitja de cohesió entre joves.

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 5 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.