Escola Rivo Rubeo
IMPORTANT: 

Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció. 

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació

Inici activitats: 01/10/2018  Fi: 31/05/2019 

Horari: de 16:30h a 17:45h


DILLUNS


Patinatge en línia P5-1r

(pati)

Patinatge en línia 2n-6è

(pati)

Iniciació a l’esport P4-P5

(pati o gimnàs)


DIMARTS


CreaCuina 1r-3r

(aula cuina)

Anglès P4-P5

(aula plàstica)

Iniciació a guitarra 3r-6è

(aula música)

Hip-Hop Dance P5-2n

(aula psico)

Iniciació Atletisme 3r-6è

(pati)


DIMECRES


Petits Rockers 1r-2n

(aula música)

Hip-Hop Dance 3r-6è

(aula psico)

Iniciació a l’esport P4-P5

(pati o gimnàs)

Patinatge en línia P5-1r

(pati)

Patinatge en línia 2n-6è

(pati)


DIJOUS


Canta i balla P4-P5

(aula música)juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 

 • Anglès: L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir als nens i nenes amb l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’anglès serà la llengua vehicular en tot moment i el seu objectiu i les sessions es desenvoluparan en un clima lúdic i participatiu mitjançant exercicis didàctics. Es realitza amb la col·laboració de l’Acadèmia La Llavor.
 • Canta i balla: Cantar té molta flexibilitat per poder-lo fer servir com a eina per aconseguir altres objectius. Són múltiples les funcions que per si mateix té cantar i ballar i les coses que podem fer amb aquestes eines màgiques, Juguem amb la música i el ball on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys i companyes.
 • Hip-Hop Dance: Un mètode que barreja activitat esportiva, amb música i expressió corporal, treballant el propi cos, amb els altres cossos, amb l’espai, la música, la imaginació, etc... mitjançant el moviment i les coreografies. És un exercici saludable i complet ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i l’habilitat.
 • Iniciació a l’atletisme: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i destreses pròpies de l’atletisme.
 • Iniciació a l’esport: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat.
 • Patinatge en línia: Patinatge és un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.
 • Petits Rockers: La finalitat d’aquest taller és transmetre uns coneixements generals de música. No es busca la formació de grans músics, sinó la participació i experimentació conjunta de la música. Jugarem amb les notes, els sons, descobrirem instruments, com sonen, la seva família, etc.
 • Crea Cuina: És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més sanes i reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània.

ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Iniciació a Guitarra: A guitarra iniciem als nens i nenes en la comprensió i l’estimació de la música. Aprenem a escoltar-la i a sentir-la, però també a entendre el seu llenguatge. Aprenem a tocar la guitarra, i alhora també es millora la coordinació entre les dues mans i la digitació d’aquestes. Es a dir, obrim els cinc sentits a la música, perquè estimar la música es estimar la vida.

LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.