Escola 25 de Setembre
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

 

 

S’ha d’estar al corrent de la quota de l’AMPA del curs 2019-2020. Si alguna família no està al corrent o són de fora de l’Escola tindran un increment de 2,5€ mensual per activitat

 


Programació 2019/20

 

Inici Activitats: 01/10/2019  Finalització Activitats: 31/05/2020


DILLUNS


Guitarra migdia

2n a 6è

Dansa

contemporània

1r a 3r

Patinatge

1r a 6è

Poliesportiu en

anglès

P3 A 1r 

ADULTS/ES

Ioga

 


DIMARTS


English Games migdia

P3 a 6è

Dansa

contemporània

4t a 6è

Teatre

P3 a 1r

Taekwondo

P4 a 6è

Bàsquet

1r a 6è


DIMECRES


Robòtica anglès migdia

1r a 3r i 4t a 6è

English Games

3r a 6è

Teatre

2n a 6è

Poliesportiu en

anglès

P3 A 1r

Futbol

P4 a 6è

ADULTS/ES

Ball Llatí

 


DIJOUS


Robòtica anglès

1r a 3r i de 4t a 6è

English Game

P3 a 2n

Dansa contemporània

P3 a P5

Bàsquet

1r a 6è

Cuina

P3 a 6è


DIVENDRES


Batuescola

1r a 6è

Taekwondo

P4 a 6è

Futbol

P4 a 6è


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

Són activitats educatives per tal que els infants tinguin una estona de lleure als mig dies, abans o després de dinar . Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 

 

 • Guitarra (Migdia): Principalment es desenvoluparan sessions destinades a la música i en particular a la guitarra. A través de la música ens endinsarem en el món de la Guitarra.
 • Robòtica en anglès (Migdia): Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència,Tecnologia,Enginyeria i Matemàtiques). Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació i Minecraft. Es realitza amb la col·laboració de l’entitat experta del tema.
 • Cuina (Tarda): És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més sanes i reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània.
 • Dansa contemporània (Tarda): Els objectius d’aquesta activitat són treballar la consciència corporal i els coneixements bàsics i tècnics per tal de poder ballar i/o improvisar. També es treballarà la dinàmica del moviment,adonant-nos com la quantitat d’intensitat o energia que utilitzem . Finalment treballarem la musicalitat com a punt d’unió entre el que volem expressar i el que sentim alhora de ballar.
 • Teatre (Tarda): Es basa en el treball de grup, on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys, està previst treballar la concentració, imaginació, sensibilitat, ritme, espai ielpropi cos com a material d’expressió i muntarem musicals amb totes les tècniques que hem après.
 • Batuescola (batucada) (Tarda): La vessant pedagògica de la percussió. Els seus tres eixos vertebradors són:el ritme, com a representació musical directa de la vida; el conjunt, com a eina indiscutible de treball cooperatiu i d’oci social, i l’apropament a l’art de carrer, que genera una inevitable inclusió social de l’activitat en la cultura popular.
 • English Games (Migdia i Tarda): Mitjançant el joc, les cançons i alguna manualitat, s'introdueixen conceptes i vocabulari bàsic en anglès. El contingut està en funció del nivell que tinguin els nens/es de la llengua, però bàsicament el que es treballa són conceptes com: salutacions, colors, parts de cos, menjar, celebracions, números, peces de vestir, animals, la classe, etc.

ACTIVITATS PER PERSONES ADULTES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’activitat que imparteixen.

 

 • Ioga: L'objectiu és la pràctica integral que inclogui tots els aspectes del ioga.
 • Ball llatí: El ball llatí engloba diferents gèneres, aquests els treballarem durant l'activitat.

ESCOLA ESPORTIVA

L’Escola Esportiva l’Eina treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualifcats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específca del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Bàsquet i futbol: Els exercicis i jocs per treballar aquests dos esports. Els infants aprendran diferents tècniques i particularitats a través de jocs i petits partits. Els infants s'introduiran de forma progressiva en el coneixement del bàsquet i futbol, aprenent les normes i tècniques bàsiques de forma progressiva.
 • Taekwondo: Les arts marcials son un conjunt de sistemes de combat on tot es elles comparteixen un objectiu comú: la defensa personal. Treballarem l’aprenentatge de valors com: el respecte, la no violència, la lleialtat, la valentia, la confiança en un mateix, el treball en grup, l’autoestima, l’autocontrol i el creixement intern, aix í com també, buscarem un desenvolupament motriu.
 • Patinatge: És un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació mímica i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És unes port que cal treballar l’elasticitat, fons ritme per tal d’obtenir resultats òptims.

LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.