Escola Agustí Bartra
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

 


Programació 19/20

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Finalització acollida matinal: últim dia d’escola

Horari acollida matinal: 8h a 9h

 

Inici activitats: 01/10/2019  Finalització activitats: Inici Jornada Intensiva

Horari: de 16:30h a 18h 


DILLUNS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Espai Creixement

Contes i Titelles

(P3 a 6è)

Anglès Acadèmic

(1r i 2n)

Bàsquet

(4t a 6è)

Multiesports

(1r a 3r)


DIMARTS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Espai Creixement

Jocs de Taula

(P3 a 6è)

Reforç Escolar

(1r a 3r)

Bàsquet

(1r a 3r)

Multiesports

(4t a 6è)


DIMECRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Espai Creixement

Petits Científics

(P3 a 6è)

Reforç Escolar

(4t a 6è)

Bàsquet

(4t a 6è)


DIJOUS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Espai Creixement

Jocs Cooperatius i Esportius

(P3 a 6è)

Anglès Acadèmic

(3r i 4t)

Bàsquet

(1r a 3r)


DIVENDRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Espai Creixement

Petits Artistes

(P3 a 6è)

Anglès Acadèmic

(5è i 6è)

Patinatge

(1r a 6è)Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Patinatge: És un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació mímica i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.

CREIXEMENT

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que és treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi, etc. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza.


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 • Anglès "The English Language Guild": És el programa d’Anglès acadèmica i La formació s’estructura seguint el CEFR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), amb professorat especialitzat (amb titulació acreditada Certificate in Advanced English i Certificate of Proficiency in English L’ensenyament es desenvolupa tenint en compte les edats dels infants i el seu nivell d’anglès, en grups reduïts d’un màxim de 8 infants. El professorat de la Llavor realitza tutories individualitzades mensuals amb la família amb el professor/a del Centre Educatiu per a fer un seguiment del progrés de l’alumnat, i estableix el nivell corresponent de l’infant en si grups diferenciats.
 • Reforç Escolar: Aquest espai és de recolzament en petits grups fora de l’aula per a infants que presenten algunes dificultat en l'aprenentatge, amb l’objectiu de fomentar hàbits d’estudi i les capacitats de concentració i atenció, per una millorar en les matèries i competències bàsiques.

ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Bàsquet:* Els Objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Bàsquet.

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 10 inscripcions podran ser anul·lades, la ratio mitjana d'infants per monitor/a serà de 14.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.