Escola Bisbat d'Egara
IMPORTANT: 

Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció. 

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Fi: últim dia d’escola

Horari acollida matinal: de 7:30h a 9 o de 8h a 9h

Inici activitats: 12/09/2018  Fi activitats: Inici Jornada Intensiva

Horari activitats: 16:30h-18h (a excepció de berenateca que és de 16:30h a 17:30h)


DILLUNS


Móndance

(P3 a P5)

Petit Científic

(1r a 6è)

Iniciació Musical

(P3 a P5)

Arts Marcials

(P4 a 2n)

Berenateca

(P3 a 6è)


DIMARTS


Patinatge

(P5 i Primària)

Espaidart

(P3 a 6è)

Piscina

(P3 i P4)

Futbol Sala

(1r a 6è)

Iniciació Esportiva

(P3 a P5)

Berenateca

(P3 a 6è)


DIMECRES


Móndance

(1r a 6è)

Ludoteca en Anglès

(P3 a P5)

Piscina

(P4 i P5)

Guitarra

(1r a 6è)

Arts Marcials

(3r a 6è)

Bàsquet

(1r a 6è)

Berenateca

(P3 a 6è)


DIJOUS


Piscina

(P5 a Primària)

Discovery TIC

(1r a 3r)

Futbol Sala

(1r a 6è)

Iniciació Esportiva

(P3 a P5)

Berenateca

(P3 a 6è)


DIVENDRES


Berenateca

(P3 a 6è)Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Arts Marcials: Les arts marcials son un conjunt de sistemes de combat on totes elles comparteixen un objectiu comú: la defensa personal. Treballarem aprenentatge de valors com: el respecte, la no violència, la lleialtat, la valentia, la confiança en un mateix, el treball en grup, autoestima, autocontrol i el creixement intern, així com també, buscarem un desenvolupament motriu. 
 • Espaidart: És un taller que ofereix la possibilitat de descobrir el món de l'expressió: titelles, màscares, ombres, paper, experiments, fang, plastilina, pintura,  etc. Es treballen amb diferents tècniques i materials. 
 • Ludoteca en Anglès: Mitjançant el joc, les cançons i alguna manualitat, s'introdueixen conceptes i vocabulari bàsic en anglès. El contingut està en funció del nivell que tinguin els nens/es de la llengua, però bàsicament el que es treballa  són conceptes com: salutacions, colors, parts de cos, menjar, celebracions, números, peces de vestir, animals, la classe. 
 • Móndance: El MónDance és  la combinació de diferents estils de música i disciplines: hip-hop, jazz, batuka, zumba etc. El resultat d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre elles…i ballar. 
 • Patinatge: Patinatge és un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació mímica i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims. 
 • Petit Científic: Aquest taller té com objectiu descobrir el gran món de la natura a través de diferents perspectives, anant  de la visió microscòpica a la macroscòpica, treballant amb diferents ritme per tal d’obtenir resultats òptims. 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 • Guitarra: Activitat destinada a infants de 1r a 6è on principalment es desenvoluparan sessions destinades a la música i en particular, a la guitarra. A través de la música ens endinsarem en el món de la Guitarra. 
 • Iniciació Musical (Cos i Veu): La iniciació musical per a nens i nenes d’infantil, es una activitat encarada a l’experimentació musical, fent que els nens i nenes agafin gust per la música, utilitzant aquesta per millorar aspectes com: la capacitat auditiva, la memòria, l’afinació, la concentració i la expressió corporal a través de danses si cançons. També es interessant que els nens i nenes aprenguin conceptes teòrics musicals d’una manera lúdica, que ajudin a promoure la participació i el companyerisme. 
 • Piscina: Aprendre a nedar o perfeccionar. Acompanyament a natació és com el seu nom indica, l’acompanyament dels infants a l’activitat de natació. Els aniran a recollir al centre i els portaran a la piscina, els ajudaran a canviar-se i a vestir-se. 

BERENATECA

 

Espai educatiu  a on l’infant esperarà que els familiars els recullin de l’escola. Horari de 16:30h a 17:30h

 

 


ESCOLA ESPORTIVA

 

L’Escola Esportiva l’Eina compta amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Bàsquet*: Es realitzaran exercicis i jocs per treballar les particularitats del bàsquet.
 • Futbol Sala*: Es realitzaran exercicis i jocs per treballar les particularitats del futbol sala.
 • Iniciació Esportiva: Es tracta d’un conjunt d’activitats que plantejaran habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, treballant les capacitats motrius i cognitives dels infants, sense arribar a ser cap esport determinat. Període previ a la pràctica esportiva d’un esport concret, com a cicle posterior a l’activitat de psicomotricitat, durant l’etapa de la infància.

 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.