Escola Cultura Pràctica
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

 

 

 

 


Programació 2019/20

Inici Activitats: 01/10/2019 Finalització Activitats: 14/06/2020


DILLUNS


14h a 15h migdia

Temps de desconnexió

P4 a 2n

17h a 18:15h

Creixement P3 a 2n

Vine a ballar!!!!!

17h a 18:15h

JIE P3 i P4

17h a 18:15h

Bàsquet 3rt i 4t

17h a 18:15h

Bàsquet 5è i 6è

17h a 18:15h

Bàsquet 1r i 2n ESO

18h a 19:15h

Bàsquet 3r i 4t ESO


DIMARTS


13h a 14h migdia

Recicla’t 

3r a 6è

17h a 18:15h

Creixement P3 a 2n

Tallerets cuina freda

17h a 18:15h

Multiesport P5 a 2n

17h a 18:15h

Futbol 1r i 2n

17h a 18:15h

Futbol 3r i 4t

18h a 19:15h

Futbol 5è i 6è*

19h a 20:15h

Futbol ESO


DIMECRES


14h a 15h migdia

Taller contes i titelles

P4 a 2n

17h a 18:15h

Creixement P3 a 2n

Taller CreaArt

17h a 18:15h

JIE P3 i P4

17h a 18:15h

Bàsquet 3r i 4t

17h a 18:15h

Bàsquet 5è i 6è

17h a 18:15h

Bàsquet 1r i 2n ESO

18h a 19:15h

Bàsquet 3r i 4t ESO


DIJOUS


13h a 14h migdia

Vols fer un curt?

3r a 6è

17h a 18:15h

Creixement P3 a 2n

Petit Cièntific!!!!

17h a 18:15h

Multiesport P5 a 2n

17h a 18:15h

Futbol 1r i 2n

17h a 18:15h

Futbol 3r i 4t

18h a 19:15h

Futbol 5è i 6è*

19h a 20:15h

Futbol ESO


* Aquest grup farà una activitat organitzada d’hàbits d’estudi abans de començar l’entrenament.

La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Són activitats educatives per tal que els infants tinguin una estona de lleure als migdies, abans o després de dinar. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Temps de desconnexió: Taller de relaxació, meditació i iniciació el ioga per infants.
 • Recicla’t: Taller sobre medi ambient per gaudir i treballar per la millora d'actuacions en aquest àmbit
 • Taller de contes i titelles: Són múltiples les funcions que per si mateix té el conte i les coses que podem fer amb aquesta eina màgica. A partir del fil conductor d’un conte, explicant-lo o interpretant-lo, es realitzaran tallers, jocs, cançons, danses, etc.
 • Vols fer un curt?: Des del guio fins al rodatge d’exteriors. Projecte destinat aquells que els agrada la fotografia, música i el cine i les arts escèniques en general.

CREIXEMENT

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que es treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola i del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi, etc. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza.


ESCOLA ESPORTIVA

L’Escola Esportiva l’Eina treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualifcats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específca del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 • Bàsquet*: Els objectius principals consistiran a educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Bàsquet.
 • Futbol Sala*: Es realitzaran exercicis i jocs per treballar les particularitats del futbol. La Programació i Metodologia apareixeran quasi en la seva totalitat: sessions, exercicis i treballs de tipus analític i en menor quantitat globals i/o integrals amb la idea de treballar continguts i fonaments sobretot individuals però també grupals o col·lectius, a més d’aspectes procedimentals, teòrics i actitudinals propis de cada edat. 
 • JIE: Es tracta d’un conjunt d’activitats que plantejaran habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, treballant les capacitats motrius i cognitives dels infants, sense arribar a ser cap esport determinat. Període previ a la pràctica esportiva d’un esport concret, com a cicle posterior a l’activitat de psicomotricitat, durant l’etapa de la infància.
 • Multiesports: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat.

 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.