Escola Ramón y Cajal
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació 19/20

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Fi: últim dia d’escola.

Horari: de 7:30h a 9h / de 8h a 9h / de 8:30h a 9h.

 

Inici activitats: 01/10/2019  Fi: Inici Jornada Intensiva.

Horari: de 16:30h a 18h, excepte Creixement que hi ha tres horaris a escollir: 16:30h a 17h / 16:30h a 17:30h / 16:30h a 18h.


DILLUNS


P3 a 6è

Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai Creixement

P3 a P5

Iniciació a l’Esport

4t a 6è

GimJazz

1r a 6è

Bàsquet


DIMARTS


P3 a 6è

Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai Creixement

P3 a P5

Teatre i Circ

1r a 6è

Patinatge


DIMECRES


P3 a 6è

Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai Creixement

P3 a P5

Ballem!!

1r a 3r

GimJazz

1r a 6è

Bàsquet


DIJOUS


P3 a 6è

Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai Creixement

1r a 6è

Teatre

3r a 6è

Robòtica


DIVENDRES


P3 a 6è

Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai Creixement


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Ballem: Ballar té molta flexibilitat per poder-lo fer servir com a eina per aconseguir altres objectius. Són múltiples les funcions que per si mateix té ballar i les coses que podem fer amb aquestes eines màgiques. Juguem amb la música i el ball on els infants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys i companyes.
 • Gim-Jazz: És una barreja de diferents estils de música: funky, hip hop, jazz, etc. Un mètode que barreja activitat esportiva, amb música i expressió corporal, treballant el propi cos, amb els altres cossos, amb l’espai, la música, la imaginació, etc... mitjançant el moviment i les coreografies. És un exercici saludable i complet ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i l’habilitat.
 • Patinatge: És un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació mímica i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.
 • Teatre i Circ: Aquest taller vol usar com a mètode d’aprenentatge l’aspecte lúdic del teatre i del circ L’activitat es basa en el treball de grup, on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys/es. També està previst treballar la concentració, la imaginació, la sensibilitat, el ritme, l’espai i el propi cos com a material d’expressió.

CREIXEMENT

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que és treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi etc.. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza.


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 • Robòtica: (Amb Codelearn, entitat col·laboradora). Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació i Minecraft.

ESCOLA ESPORTIVA

 L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d'entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Bàsquet:* Els Objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Bàsquet. Iniciarem als infants en la pràctica d'aquest esport col·lectiu amb la realització d'exercicis/jocs dinàmics i participatius. 
 • Iniciació a l’Esport: Es tracta d’un conjunt d’activitats que plantejaran habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, treballant les capacitats motrius i cognitives dels infants, sense arribar a ser cap esport determinat. Període previ a la pràctica esportiva d’un esport concret, com a cicle posterior a l’activitat de psicomotricitat, durant l’etapa de la infància.

 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.