Escola Ramon Pont
Per poder realitzar una activitat extraescolar o Acollida Matinal de l’Escola és obligatori haver satisfet el pagament de la quota de soci / sòcia de l’AMPA.

 

Reunió informativa: 19 de setembre 17:10h a l’Escola.


INSCRIPCIÓ: del 12 al 23 de setembre 2019

 

IMPORTANT, les inscripcions fetes del dia 24 al 30 de setembre, iniciaran l'activitat la setmana del 7 d'Octubre.

 

Per inscripcions fetes a partir del 1 d'Octubre: 

Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció. 

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre.

 

A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació 19/20

Inici activitats: 01/10/2019  Finalització activitats: inici jornada intensiva

Horari: 17h a 18:15h


DILLUNS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Reforç Escolar

3r a 6è

1r a 4t ESO

Futbol Sala

3r a 6è

Benjamí / Aleví

Manualitats

P3 a P5


DIMARTS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Reforç Escolar

3r a 6è

1r a 4t ESO

Futbol Sala

P5 a 2n

Mini / Prebenjamí


DIMECRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Reforç Escolar

3r a 6è

1r a 4t ESO

Futbol Sala

3r a 6è

Benjamí / Aleví

Bàsquet

1r a 6è


DIJOUS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Reforç Escolar

3r a 6è

1r a 4t ESO

Futbol Sala

P5 a 2n

Mini / Prebenjamí

Móndance

1r a 6è


DIVENDRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Reforç Escolar

3r a 6è

1r a 4t ESO


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora o per possibles errades.


Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Manualitats: Activitat per fomentar la creació, la imaginació i totes les àrees educatives al voltant de l’art.
 • Móndance: És una barreja de diferents estils de música: funky, hip hop, jazz, etc. Un mètode que barreja activitat esportiva, amb música i expressió corporal, treballant el propi cos, amb els altres cossos, amb l’espai, la música, la imaginació, etc... mitjançant el moviment i les coreografies. És un exercici saludable i complet ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i l’habilitat.

ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 • Reforç Escolar: Suport pedagògic als infants i joves en la realització de les feines escolars. Potenciar la millora en el rendiment acadèmic de l’alumnat.

ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Bàsquet:* Els objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Bàsquet i la formació base a infants i adolescents en la pràctica d'aquest esport, a nivell Tècnic, Tàctic i Pedagògic. L'Equip Tècnic de l'Escola programa les sessions d'acord amb l'edat dels infants, respectant l'ordre natural de la formació amb exercicis i jocs adaptats al nivell del grup. 
 • Futbol sala:* L'objectiu és la formació base a infants i adolescents en la pràctica de Futbol Sala, a nivell Tècnic, Tàctic i Pedagògic. L'Equip Tècnic de l'Escola programa les sessions d'acord amb l'edat dels infants, respectant l'ordre natural de la formació amb exercicis i jocs adaptats al nivell del grup i prepara als jugadors i jugadores per les competicions del cap de setmana. 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.