Escola Sala i Badrinas
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació 2019/20

Inici Acollida Matinal: 12/09/2019 Finalització Acollida Matinal: darrer dia d’escola

Horari: 8h a 9h / 8:30h a 9h

 

Inici Activitats: 01/10/2019 Finalització Activitats: inici jornada intensiva

Horari: de 16:30h a 18h (Espai de Creixement: de 16:30h a 17:30h / de 16:30h a18h.)


DILLUNS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Creixement

P3 a 6è

Ball Modern

1r-2n /3r-4t /5è-6è

Iniciació Esportiva

P3 a P5

Anglès

3è a 6è

Patinatge

1r-2n /3r-4t /5è-6è

(IES Sta. Eulàlia)

Multiesports

1r i 2n

Manualitats

1r-2n /3r-4t /5è-6è


DIMARTS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Creixement

P3 a 6è

Ball Modern

P3 a P5

Anglès

P3 a P5

Teatre

1r a 6è

Futbol Sala

1r-2n /3r-4t /5è-6è

(IES Sta. Eulàlia)

Gym Artística

1r-2n /3r-4t /5è-6è

(IES Sta. Eulàlia)

Robòtica

3r i 4t


DIMECRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Creixement

P3 a 6è

Ball Modern

1r-2n /3r-4t /5è-6è

Iniciació Musical

P3 a P5

Piscina

P3 a 6è


DIJOUS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Creixement

P3 a 6è

Ball Modern

P3 a P5

Cuina (Grans Xefs)

1r-2n /3r-4t /5è-6è

Arts Marcials

1r-2n /3r-4t /5è-6è

(IES Sta. Eulàlia)

Futbol Sala

1r-2n /3r-4t /5è-6è

(IES Sta. Eulàlia)


DIVENDRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Creixement

P3 a 6è


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Arts Marcials: Les arts marcials son un conjunt de sistemes de combat on totes elles comparteixen un objectiu  comú: la defensa personal. Treballarem l’aprenentatge de valors com: el respecte, la no violència, la lleialtat, la valentia, la confiança en un mateix, el treball en grup, l’autoestima, l’autocontrol i el creixement intern, així com també, buscarem un desenvolupament motriu.
 • Ball Modern: El Ball Modern és  la combinació de diferents estils de música i disciplines: hip hop, jazz, batuka. El resultat d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre elles…i ballar.
 • Batukada: La vessant pedagògica de la percussió. Els seus tres eixos vertebradors són: el ritme, com la representació musical directa de la vida; el conjunt, com a eina indiscutible de treball cooperatiu i d’oci social, i l’apropament a l’art de carrer, que genera una inevitable inclusió social de l’activitat en la cultura popular.
 • Cuina (Grans Xefs): És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més sanes i reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània.
 • Gym Artística: S’hi interrelacionen l’equilibri i la bellesa estètica dels moviments. Afavoreix a la concentració, força, disciplina, agilitat i sobretot una gran coordinació.
 • Iniciació Esportiva: Activitat d’educació física on es treballa el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control de moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri i l’orientació en l’espai i en el temps. També, mitjannant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat.
 • Iniciació Musical: La finalitat d’aquest taller és transmetre uns coneixements generals de música. No es busca la formació de grans músics, sinó la participació i experimentació conjunta de la música. Jugarem amb les notes, els sons, descobrirem instruments, com sonen, la seva família ....
 • Manualitats: És un taller que ofereix la possibilitat de descobrir el món de l'expressió: titelles, màscares, ombres, paper, experiments, fang, plastilina, pintura,  etc. Es treballen amb diferents tècniques i materials.
 • Patinatge: Patinatge és un esport que conjuga tècniques esportives     amb     facetes     artístiques,     gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.
 • Teatre: Aquest taller vol usar com a mètode d’aprenentatge l’aspecte lúdic del teatre. L’activitat es basa en el treball de grup, on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confanna i complicitat amb els companys. També està previst treballar la concentració, la imaginació, la sensibilitat, el ritme, l’espai i el propi cos com a material d’expressió.

ESPAI DE CREIXEMENT

 

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que és treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi etc.. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza.


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Anglès: L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir als nens i nenes amb l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’anglès serà la llengua vehicular en tot moment i el seu objectiu i les sessions es desenvoluparan en un clima lúdic i participatiu mitjançant exercicis didàctics. Mitjançant la immersió en un entorn d’exposició continua a la llengua anglesa es facilitarà la progressiva adquisició de les habilitats de compressió i expressió oral així com escrites. Es realitza amb la col·laboració de l’Acadèmia La Llavor.
 • Discovery TIC: Per aquesta activitat, cada trimestre està pensat per descobrir tecnologies a través de petits projectes. A més de les eines mencionades, s’introdueixen altres tecnologies adaptant-nos a la tipologia del grup.

1er Trimestre: Robòtica. LEGO.

2on Trimestre: Programació Visual i per Blocs. SCRATCH/SNAP!.

3er Trimestre: Robòtica. SPHERO, PROBOT i altres.

Es realitza amb la col·laboració de l’entitat CodeLearn.

 • Piscina: Aprendre a nedar o perfeccionar. Acompanyament a natació és com el seu nom indica, l’acompanyament dels infants a l’activitat de natació. Els aniran a recollir al centre i els portaran a la piscina, els ajudaran a canviar-se i a vestir-se. Es realitza a les instal·lacions del CNT Terrassa.
 • Programació: Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma per tal d’aconseguir que faci allò que nosaltres volem. Com a resultat de la programació es crea el software (programari), que són totes aquelles aplicacions que es fem servir en els ordinadors, mòbils, i la majoria de màquines actuals. Es realitza amb la col·laboració de l’entitat CodeLearn.
 • Robòtica: Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació i Minecraft. Es realitza amb la col·laboració de l’entitat CodeLearn. 

ESCOLA ESPORTIVA

 

L’Escola Esportiva l’Eina treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualifcats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específca del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 • Futbol Sala*: És una activitat englobada en la fase d'iniciació al Futbol Sala, basada en una programació per cicles i una metodologia adaptades per aquesta etapa, on els jugadors/es prenen les seves primeres preses de contacte amb la pilota i amb aquest esport en general. És una etapa determinant per a que el jugador/a continuï practicant aquest esport, (o un altre), i per això és molt important que es treballi molt mitjançant els jocs i amb contacte constant i directe amb la pilota. La Programació i Metodologia apareixeran quasi en la seva totalitat: sessions, exercicis i treballs de tipus analític i en menor quantitat globals i/o integrals amb la idea de treballar continguts i fonaments sobretot individuals però també grupals o col·lectius, a més d’aspectes procedimentals, teòrics i actitudinals propis d’aquestes edats. Aquest mètode de treball es portarà a terme mitjançant el CE UNIÓ 10-Eina i el seu projecte esportiu, el qual compta amb un equip de professionals experimentats i amb la formació específica i necessària per programar, executar i donar un seguiment periòdic de qualitat. 
 • Multiesports: Es tracta d’un conjunt d’activitats que plantejaran habilitats i destreses pròpies de diverses modalitats esportives, treballant les capacitats motrius i cognitives dels infants. 

 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.