Escola Font de l'Orpina
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació 19/20

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Finalització acollida matinal: últim dia d’escola

Horari acollida matinal: 8h a 9h / 8:30h a 9h.

 

Inici activitats: 01/10/2019 Finalització activitats: Inici Jornada Intensiva

Horari: 16:30h a 18h.


DILLUNS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Patinatge

(P5 a 6è)

Atletisme

(1r a 6è)

Gimnàstica Artística

(P5 a 6è)


DIMARTS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Arts Marcials

(P4 a 6è)

EspaiDart

(P3 a 6è)


DIMECRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Móndance / Zumba Kids

(P3 a 6è)

Atletisme

(1r a 6è)

Wit Create

(3r a 6è)


DIJOUS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Arts Marcials

(P4 a 6è)

EspaiDart

(P3 a 6è)


DIVENDRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Gimnàstica Artística

(P5 a 6è)


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 

 • Arts Marcials: Les arts marcials son un conjunt de sistemes de combat on totes elles comparteixen un objectiu comú: la defensa personal. Treballarem l’aprenentatge de valors com: el respecte, la no violència, la lleialtat, la valentia, la confiança en un mateix, el treball en grup, l’autoestima, l’autocontrol i el creixement intern, així com també, buscarem un desenvolupament motriu.
 • Atletisme: L’atletisme és un esport que barreja diferents disciplines esportives. És un exercici saludable i complet ja que no només treballa la resistència, sinó que també es potencia la flexibilitat, la coordinació, la força i les diferents habilitats motrius i cognitives.
 • EspaiDart: És un taller que ofereix la possibilitat de descobrir el món de l'expressió: titelles, màscares, ombres, paper, experiments, fang, plastilina, pintura, etc. Es treballen amb diferents tècniques i materials.
 • Patinatge: Patinatge és un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.
 • Zumba Kids / Móndance: El MónDance és la combinació de diferents estils de música i disciplines: hiphop, jazz, batuka, zumba etc. El resultat d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre elles…i ballar.
 • Gimnàstica Artística: És una modalitat esportiva on s’aprenen diverses estils de dansa, gimnàstica i ballet i permet incrementar la resistència i elasticitat i millorar la coordinació.

ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 • Wit Create: Sabem com és d’important, la creativitat, la diversió i la relació social per al bon desenvolupament emocional de  les persones, per aquest motiu a través el "do it by your self" aprendrem l'art de la costura, desenvolupant valors com  la paciència, la creativitat, la flexibilitat, el treball en equip, i la riquesa de la diversitat. Durant l'activitat podrem dissenyar bufandes, gorres, fer peluixos, bosses, moneders, decorar caixes, fer collarets, i fins i tot podrem customitzar alguna peça de roba o de complement.

ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.