Escola Rosella

Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

 

Recordeu enviar el comprovant de pagament de la quota de soci/a de l'AMPA a activitats@einacooperativa.coop


Programació 2019/20

Inici acollida matinal: 12/09/2019 Finalització acollida matinal: últim dia d’escola

Horari: de 7:30h a 9h / de 8h a 9h / de 8:30h a 9h

 

Inici activitats: 01/10/2019  Finalització activitats: Inici jornada intensiva

Horari: de 16:30h a 18h   


DILLUNS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Lleure

P3 a 6è

Jocs de Taula

Móndance

P4 a 6è

Psicomotricitat

P3 a P5

Petit Científic

P3 a 6è

Gimnàstica Artística

1r a 6è


DIMARTS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Lleure

P3 a 6è

Jocs Gimnàstics

Petit Explorador

1r a 6è


DIMECRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Lleure

P3 a 6è

Jocs amb Contes

Móndance

P4 a 6è

Psicomotricitat

P3 a P5

Gimnàstica Artística

1r a 6è


DIJOUS


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Lleure

P3 a 6è

Jocs Creatius

Cuina

1r a 6è


DIVENDRES


Acollida Matinal

P3 a 6è

Espai de Lleure

P3 a 6è

Jocs Dirigits

Patinatge / Scooter

3r a 6è


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


ESPAI DE LLEURE

És un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que és treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi etc.. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats.

 

És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza.


JUGA I APRÈN

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.   

 

 

 • Cuina: És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més sanes i reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània.
 • Móndance: El MónDance és la combinació de diferents estils de música i disciplines: hip-hop, jazz, batuka, zumba etc. El resultat d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre elles…i ballar.
 • Patinatge / Scooter: És un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música, coreografia, interpretació mímica i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims.
 • Petit Científic: Creiem que la ciència és molt important per desenvolupar la curiositat dels nens i nenes. Amb la ciència i amb els experiments es poden aprendre el perquè de les coses d’una manera senzilla i divertida.
 • Petit Explorador/a: Activitat que buscar viatjar, cercar i descobrir diferents territoris i espais de l’entorn natural que ens envolta i que ens permetrà gaudir i augmentar el coneixement sobre la natura del nostre municipi, farem activitats, tallers, experiments i dinàmics relacionades amb la biologia, la geologia i les ciències ambientals entre d’altres. Experimenta un munt d’aventures i omple la teva motxilla de diversió i coneixement. Teniu en compte que en el 90% dels casos es realitzarà a l’exterior, pels voltants de l’escola, per aquest motiu caldrà que les famílies signin l’autorització corresponent.
 • Psicomotricitat: Activitat d’educació física on es treballa el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control de moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri i l’orientació en l’espai i en el temps.

LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.