Llar d'Infants Barromina
PER PODER FER ÚS DEL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL S'HA DE SER SOCI/A DE L'AMPA

 

IMPORTANT: En el moment de fer la inscripció cal enviar el comprovant del pagament de la quota de soci/a de l'AMPA al correu activitats@einacooperativa.coop

 

INSCRIPCIÓ: inscripcions obertes durant tot l'any

 

L'activitat Acollida Matinal es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.


Programació 2019/20

Inici acollida matinal: 9/09/2019 Finalització acollida matinal: 31/07/2020

Horari: de 7:30h a 9h / de 8h a 9h / de 8:30h a 9h

 


DILLUNS


Acollida Matinal


DIMARTS


Acollida Matinal


DIMECRES


Acollida Matinal


DIJOUS


Acollida Matinal


DIVENDRES


Acollida Matinal


La informació facilitada pot patir variacions per canvis de darrera hora.


Acollida matinal

 

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a la Llar d’Infants, per a aquells infants que necessitin arribar abans de les nou del matí.

Al ser a primera hora del matí, les activitats estan organitzades tenint en compte l’inici pausat de l’espai i activitats dirigides fins a l’inici de la Llar d’Infants.

 

Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Els infants sempre estaran supervisats pel monitor/a.

Les activitats són dirigides per Monitors/es que disposen de la titulació mínima de monitor/a d’Educació en el Lleure.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 12 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Podeu inscriure als infants a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut, en cas d'Acollida Matinal es farà efectiva al dia següent..
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció, es pot fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop, caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.

 Pagament:

 • Podeu inscriure als infants a   les   activitats   extraescolars  en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.