Qui som?


Lleure Terrassa

L’Eina SCCL és una cooperativa d’inserció laboral sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió. Neix a l’any 2007.

Dins les activitats que desenvolupen, l’Educació en el lleure recull aquelles activitats adreçades a la comunitat educativa, tant a les famílies i les AMPA com als centres:

 • Activitats d’educació en el lleure (Juga i Aprèn) i de vacances escolars (Casals, colònies i campaments).
 • Gestió de menjadors escolars.
 • Acollida matinal i acompanyaments tant a sortides com a Colònies.
 • Tallers d’Estudi Assistits.
 • Esports.

MISSIÓ


El nostre compromís social ens fa ésser conscients de les necessitats socials, cada cop més complexes i difícils d’atendre, que poden portar a les persones a situacions de precarietat socioeconòmica. Per això volem contribuir al desenvolupament social sostenible de les persones, entitats i territoris amb els que hi treballem. La nostra tasca es regeix pel principi de millora continuada, el que suposa un seguiment i avaluació continuada dels nostres serveis i una relació basada en la proximitat i la confiança amb les persones i entitats amb els que treballem.


OBJECTIUS


Des de l’Eina SCCL desenvolupem tres conjunts d’actuacions que pretenen:

Afavorir la participació i implicació de la ciutadania i les seves entitats en la gestió del seu entorn i del seu territori.

Contribuir a la educació en valors de solidaritat, igualtat, convivència i respecte de les persones, amb especial èmfasis en els infants i joves.

Facilitar la inserció sociolaboral de les persones i famílies en risc d’exclusió social.VALORS


 • Transformació: Desitgem contribuir i esforçar-nos a millorar el nostre entorn, identificant les situacions d’injustícia o de desequilibri i comprometent-nos a aportar alguna cosa.
 • Educació en valors: La educació en valors com a principal eina de millora, educació que es construeix amb i des de la pràctica quotidiana, en multitud d’espais i moments de la nostra vida.
 • Participació: Aprendre a construir el futur entre tots i totes, des de la personalitat, els interessos, les habilitats i els coneixements de cadascú per decidir democràticament allò que volem millorar.
 • Proximitat: Treball amb i des del territori, l’entorn més proper i quotidià, el que conèixem amb el que ens sentim segurs i ens identifiquem, per aprofundir en ell i millorar-lo dia a dia
 • Confiança: En les persones i amb les persones, en les seves capacitats, il.lusions i expectatives, afavorint la seva relació i enriquiment mutu.
 • Iniciativa: Ser capaços de construir i ajudar a construïr nous projectes, capacitant les persones i potenciant les seves oportunitats, partint de les seves habilitats i els seus interessos.