Reforç i acompanyament emocional

Reforç escolar juntament amb un acompanyament emocional que es pot complimentar amb tallers lúdics posteriorment, per a infants des de P3 a 6è.
L'activitat es divideix en una hora de reforç escolar (mestre/a) i a continuació una hora d'acompanyament emocional (psicòleg/a).
De manera opcional es pot incloure un taller (tallerista especialitzat) lúdic posteriorment a les activitats principals.