Tallers


Als tallers els infants gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb uns objectius eminentment pedagògics.

 

Aquests objectius els treballem a partir de les activitats, amb el tracte amb els companys i companyes i amb les monitors i monitores, treballant la cohesió de la colla i la implicació en les activitats. 

 

Es fa una proposta caracteritzada per tenir una voluntat educativa, de qualitat, de corresponsabilitat de tots els agents que intervenen a la comunitat educativa, equip docent, pares i mares i els educadors i educadores en el lleure.