Avís Legal


Dades d'identificació

L'Eina Cooperativa SCCL (en endavant L'EINA), CIF F64422207, amb seu social al carrer Pamplona núm. 21 de (08227) Terrassa i inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya 13617.

Telèfon:           937 364 722 – 648 247 285

e-mail:             info@einacooperativa.coop

web:                www.einacooperativa.coop

 

Condicions generals d'ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus del les condicions previstes en el present avís legal.

L’enviament de dades personals a través de qualsevol formulari implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

Per a garantir la seguretat de les dades que ens faciliti als formularis, el nostre portal web es basa en el protocol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) que assegura que les dades s'envien de forma encriptada.

L'EINA informa a l'usuari que les condicions i tràmits per efectuar les inscripcions als serveis ofertats són les descrits a les presents condicions i aquelles que s'indiquen específicament per cadascun d'aquests serveis per tal que l'usuari tingui accés a aquesta informació de forma veraç i amb antelació a la confirmació de la inscripció.  La inscripció suposa una relació precontractual del servei entre l'usuari i L'EINA.

 

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització, s'exposen amb finalitats informatives i com a base precontractual, llevat que s'indiqui el contrari.

L'EINA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions d'accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

 

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de L'EINA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer a la web, L'EINA  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l'existència de drets sobre les mateixes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Responsabilitats

L'EINA rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per L'EINA i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, L'EINA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web, de l'absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de l'usuari, pel que l'usuari assumeix l'exempció de qualsevol responsabilitat de L'EINA per qualsevol d'aquests danys.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, L'EINA està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l'autorització escrita de L'EINA.

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de L'EINA o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a L'EINA i obtenir la corresponent autorització.

 

Data última actualització: 25/05/2018