ALTRES SERVEIS SOCIOEDUCATIUSNOM DEL SERVEI

QUÈ FEM?

POBLACIONS


Monitoratge i dinamització del Museu

Mollet del Vallès


A Torrebonica, projecte de parcel.les comunitaries per usuaris que els agrada l’hort.

A Torre-sana, espai d'hort comunitari.

Terrassa


Dinamització Poliesportiva

Dinamització i recepció d’usuaris del municipi al Poliesportiu.

Castellterçol


Servei de suport Psicosocial

Servei per gestionar i desenvolupar un programa de suport psicosocial per la ciutadania.

Badia i Sentmenat


Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars. La nostra tasca és la seva dinamització.

Terrassa