Què son?

En aquest catàleg es proposa un ventall d’activitats i tallers diversos on el contingut principal és la gestió emocional, amb l'objectiu d'ajudar als infants i joves participants dels casals d’estiu de Terrassa a assolir eines que els ajudin a millorar les seves competències personals i grupals en matèria de gestió emocional. Les activitats i tallers estan especialment dissenyades per a les diferents franges d’edat, educació infantil, cicle inicial, mitjà o superior de primària i educació secundària.

 

Com funciona?

Cada entitat de lleure podrà escollir els tallers que més li agradin o millor encaixin amb el seu projecte educatiu de Casals d’Estiu. Caldrà formalitzar una inscripció per cada taller especificant la data en què es vol realitzar. El nombre màxim de participants a cada taller és de 20 infants. Els monitors i monitores no poden abandonar el grup, tot el contrari, hauran de participar activament en la dinamització dels tallers per tal de garantir l’assoliment dels objectius.

 

El tallers començaran el 5 de juliol i és molt important que les entitats feu les vostres demandes com a molt tard el proper divendres 1 de juliol per tal de poder organitzar bé les talleristes. En cas que hi hagi alguna dificultat o imprevist ens posarem en contacte amb vosaltres al telèfon que ens faciliteu al formulari d’inscripció.